اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور زنان در پیوند به قتل دو خانم در ولایت غور

زنان افغان همواره با خشونت های خانوادگی مواجه بوده اند که متاسفانه بانوان زیادی در اثر مشکلات خانوادگی و بخصوص قتل های ناموسی جان های خویش را از دست داده اند، بدین منظور وزارت امور زنان منحیث نهاد حامی حقوق زن، در جهت حمایت از حقوق زنان افغان، خویش را مسوول دانسته و در این زمینه داد خواهی میکند.

با تاسف و تاثر زیاد اطلاع حاصل نمودیم که اخیراً دو خانم جوان در ولایت غور در اثر قتل ناموسی و عمدی کشته شده اند.

هیئت رهبری وزارت امور زنان د.ج.ا.ا ضمن تقبیح قتل این دو زن افغان، تطبیق جزا را  بدون محکمه با صلاحیت، عمل خلاف قانون دانسته و تطبیق عدالت را از صلاحیت نهاد های عدلی و قضای کشور میداند و در این زمینه از مسوولان محترم بخش قضای و عدلی کشور تقاضا میشود تا در پیگرد قانونی عامل این قتل ها برخورد جدی نماید.

وزارت امور زنان برای کاهش خشونت علیه زنان مبارزه نموده، جهت دستگیری و به کیفر رسانیدن عامل این خشونت خانوادگی که در ولایت غور صورت گرفته است همانند سایر قضایای خشونت دادخواهی میکند تا باشد عدالت در خصوص این بانوان افغان تامین شود.

هیات رهبری وزارت امور زنان