اعلامیه مطبوعاتی مورخ 1397/12/25

بر بنیاد گزارش های رسیده، طفل شش ساله به اسم مهسا باشنده ولایت کابل به تاریخ 23 حوت 1397 هجری خورشیدی، توسط دو تن اختطاف و بعدأ از سوی آنها به شکل بی رحمانه و فجیع به قتل رسیده است.

هیات رهبری وزارت امورزنان د.ج.ا.ا. هر نوع خشونت علیه زنان و اطفال را محکوم نموده و آن را خلاف ارزش های دینی و انسانی می داند. از نهاد های عدلی و قضایی خواستار رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان و اطفال، مطابق به قانون منع خشونت علیه زن و دیگر قوانین نافذه کشور می باشد. همچنان از علمأ دین نیز تقاضا می نماید تا در خصوص آگاهی دهی از حقوق زنان بر اساس ارزش های دینی، اسلامی و انسانی بی‌پردازند تا اینکه مانع خشونت علیه زنان و اطفال معصوم گردند.

 

رهبری وزات امور زنان