ختم قرآن مجید در وزارت امور زنان

هیات رهبری وزارت امور زنان ج.ا.ا به خاطر ماه مبارک رمضان، ماه پرفیض، خیر وبرکات برای جمله مسلمین کشور و جهان  در تالار سینما زینب این وزارت روز پنج شنبه مورخ 9/3/1398 ختم قرآن کریم را برگزار نمود .

در ختم قرآن عظیم الشان الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی ، محترم نبیله مصلح معین مالی و اداری ، جمعی از روسا و کارمندان وزارت امور زنان اشتراک نموده بودند .

 بانو وردک نخست در مورد فضیلت های ماه مبارک رمضان و کمک و دستگیری با بینوایان صحبت نموده و از درگاه خداوند منان آرامش و صلح دایمی  در کشور خواهان شدند و در ادامه بانو مصلح ضمن سپاسگذاری از مشاور امور دینی و کارمندان این وزارت که در ختم قرآن سهم خوبی گرفتند همه را به دستگیری نیازمندان در این ماه دعوت نمود .  

همچنان پیرامون این ماه و صفات نیک سرور عالمیان و خانواده مبارک ایشان از سوی رعنا رحیمی مشاور امور دینی وزارت امور زنان معلومات مزید داده شده و در اخیر به روح پاک شهدا ، آرامش و برقراری صلح در کشور از سوی اشتراک کنندگان ختم و دعا صورت گرفت .