ملاقات وزیر امور زنان با بخش آموزشی بانک انکشافی آسیا

الحاج دلبر نظری؛ وزیر امور زنان با مسوولان بخش آموزشی بانک انکشافی آسیا، به تاریخ 26 قوس 1397 خورشیدی در دفتر کار اش ملاقات کرد.

هدف از این ملاقات، شریک ساختن مواد آموزشی با وزارت امور زنان که توسط آموزگاران این نهاد تهیه گردیده است، عنوان شده است.

ابتدا خانم نظری؛ وزیر امور زنان کشور ضمن ابراز خوش آمدید به آموزگاران بخش آموزشی بانک انکشاف آسیا، در مورد برنامه ها و پلان های آن دفتر در قبال زنان صحبت نمود.

سپس آموزگاران بخش آموزش بانک انکشاف آسیا، در مورد برنامه آموزشی صحبت نموده، تصریح نمودند:"برنامه آموزشی از سوی بانک انکشاف آسیا، با توجه به رسوم و قوانین نافذه افغانستان، جهت آموزش مسایل جنسیتی و قوانین که در حمایت از زنان تدوین شده، برای قضات و ‎څارنوالان محاکم منع خشونت علیه زن، تهیه و برای صد تن تا اکنون آموزش داده شده است."

در ادامه وزیر امور زنان از منول درسی که غرض آموزش مثمر و آگاهی دهی بهتر مسایل حقوقی و جنسیت اجتماعی، تهیه شده است استقبال نمود.

قابل یاد آوریست که در حاشیه این ملاقات تیم آموزشی دفتر بانک انکشاف آسیا، در خصوص ترسیم پیام های آگاهی دهی از حقوق خانواده و زنان، در دیوار های وزارت امور زنان وعده همکاری نمود.