پیام وزارت امورزنان به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی هشتم مارچ:

دستیابی به حق وعدالت، مشروط به همبستگی ملی و بین الملی است

بسم تعالی وبه نستعین

خواهران و مادران عزیز؛

زنان کشور ما، طی یک ونیم دهه اخیر، در اثر حمایت ها و همکاری های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به دستاورد های قابل توجه نایل گردیده اند. حضور و نقش روز افزون زنان در خدمات عامه و رهبری جامعه و دولت، مایه امیدواری هاست.

زنان افغانستان، همیشه درکنار دولت و ملت ایستاده اند، مقاومت و توانایی خود را دربرابر تروریزم و ناملایمات روزگار، تجربه میکنند و تلخی های ناشی از جنگ را متحمل میشوند. جرئت و جسارت آنها دربرابر نابسمامانی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، امید بخش بوده، هموطنان را به اتحاد و همبستگی ملی فرا میخواند.

هموطنان عزیز و ارجمند؛

حفظ استحکام و نهادینه سازی دستاورد های یک نیم دهه اخیر زنان، ایجاب مبارزه آگاهانه، فعالانه، مشترک و پیگیرانه را می نماید. به این منظور:

بیائید تا تعهدات خود را بمناسبت گرامیداشت از یکصد ونهمین سالگرد روز تاریخی هشتم مارچ (1908.م) در راستای همبستگی ملی و بین الملی زنان، یکبار دیگر برمبنای منافع و مصالح ملی خویش، درراه صلح و عدالت، تجدید و از آن پاسداری نمائیم.

الحاج دلبر نظری، وزیر امورزنان