ملاقات معین پالسی و مسلکی وزارت امور زنان با مشاور ارشد موسسه Save The Children

سه شنبه، 21 جوزای سال 1398

محترم سپوژمی وردک، معین پالسی و مسلکی وزارت امور زنان کشور با آقای Deus kamanyire، مشاور ارشد حفاظت از کودکان موسسه Save the children در افغانستان، در دفتر کار شان ملاقات و گفتگو نمود.

در این دیدار آقای Deus، ضمن سپاسگزاری از محترم سپوژمی وردک، بخاطر پذیرش آنها در دفتر کاریشان، در باره  همکاری های کاری میان موسسه مذکور و وزارت امور زنان صحبت نموده و در زمینه، هر دو جانب تبادل نظر نمودند.

در نخست، آقای Deus، در رابطه به موضوع صحبت نموده افزود؛ ما در رابطه به برابری جنسیتی اطفال، در ولایات؛ قندهار، ننگرهار، سرپل، جوزجان و کندز کار میکنیم و اکنون خواهان همکاری های شما در ولایات ذکر شده هستیم که ما باید کدام موارد را در نظر بگیریم.

سپس خانم وردک، با ابراز خرسندی از حضور ایشان طی سخنانی افزود:" اگر موسسه Save the children، موافق باشد با هماهنگی همدیگر در رابطه با آگاهی دهی برای خانواده ها در بخش تعلیم و تحصیل اطفال، ازدواج های قبل از وقت و منع خشونت در محل کار و زندگی، مکاتب و خانواده، کار کند و هم چنان ما پیشنهاد می نمایم که در مورد اطفال زنان زندانی در محابس دولتی نیز توجه جدی داشته باشید چون اطفال زنان محبوس در محابس وضعیت بدی را سپری مینمایند."

قابل ذکر است که این همکاری ها میان وزارت امور زنان و موسسه Save the children، با امضای یک تفاهمنامه بین طرف توسط واحد های دومی وزارت (ریاست های امور زنان ولایات) صورت خواهد گرفت.