پالیسی محافظت زنان در شرایط جنگ و حالات اضطراری

جلسه کمیته پالیسی محافظت زنان در شرایط جنگ و حالات اضطراری امروز چهارشنبه مورخ 25/7/1395 در تالار کنفرانسهای مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت دایر گردید دراین جلسه الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان ،محترم عبدالسبحان رووف معاون پالیسی ،نظارت و بررسی ریاست دفترمقام عالی ریاست جمهوری ، نمایندگان جامعه مدنی و نهاد های دولتی کشور اشتراک نموده بودند .

الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، ضمن قدردانی از حضور مشمولین در جلسه امروز، گفت؛ یکی از اهداف مهم وزارت امور زنان محافظت از زنان است که در شرایط جنگ و حالات اضطرار بتواند از زنان حفاظت و حمایت نماید. این کار و اهداف از اولویت های کاری ما در روز های آینده است که گام های عملی را در این زمینه برداشته ایم.

همچنان، معین وزارت امور زنان، مصونیت زنان را در ولایت های  ناامن از برنامه های دولت دانسته، بر همکاری بیشتر نهاد های امنیتی، تأکید نمود.

همچنان در پایان این برنامه، ارایه پریزنتشن مسوده پالیسی محافظت زنان در شرایط جنگ و حالات اظطرار و کارهای گروپی به منظور غنامندی بهتر پالیسی مذکور صورت گرفت.