روز دوم کنفرانس ملی توانمند سازی زنان در پرتو اهداف انکشافی پایدار افغانستان

روز دوم کنفرانس ملی توانمند سازی زنان در پرتو اهداف انکشافی پایدار افغانستان، با حضور الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان، سپوژمی وردک، نبیله مصلح، معینان وزارت امور زنان، مشاورین، نمایندگان نهاد های بین المللی، اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن، علمای دین، رؤسای منابع بشری، امور زنان، اقتصاد و کار امور اجتماعی ولایات، فعالین جامعه مدنی، مدافعین حقوق زن و رسانه ها، به تاریخ 8 قوس سال 1396، در تالار سینما زینب در مقر وزارت امور زنان، برگزار گردید.

نخست، الحاج سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، ضمن خوش آمدید به اشتراک کنندگان، در رابطه به موضوع صحبت نموده روز دوم کنفرانس را افتتاح نمودند.

متعاقباً آقای محمدالله رحمدل، آمر تحلیل فقر و سکرتریت SDGs وزارت اقتصاد، در رابطه به اهداف، تارگیت و شاخص های اهداف انکشافی پایدار افغانستان، صحبت نموده و برای وضاحت بیشتر کلپ ویدیویی را در این مورد پخش نمود.

سپس، سه پنلی پی هم؛ پنل اول در رابطه به برنامه ملی توانمند سازی اقتصادی زنان، با اشتراک و گردانندگی خانم سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی، وزارت امور زنان، صفیه صدیقی، مشاور مقام وزارت کار و امور اجتماعی، فریبا قریشی، عبدالله بارکزی، لودین، نعمت الله عاطفی و فضل الهی ابراهیمی، روسای مرکزی وزارت کار و امور اجتماعی. پنل دوم در مورد برنامه میثاق شهروندی و تأثیرات مثبت آن روی وضعیت زندگی زنان، با اشتراک و گردانندگی سید ذبیح الله ساویز، مشاور ارشد اداره مستقل ارگانهای محلی، مژده سادات، مجیب الرحمن، مریم عزیزی، رؤسا و نمایندگان ارگان های محل و پنل سوم روی نقش و حضور زنان در حکومت داری محلی، با اشتراک و گردانندگی خانم نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، محمد نصیر حمیدی، عبدالمقتدر ناصر، وحیده، رؤسای ارگان های محل و آقای محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف در افغانستان، ایجاد گردیده و روی موضوعات فوق بحث و تبادل نظر نمودند، همچنان برای پرسش های اشتراک کنندگان پاسخ های ارائه نمودند.

در پایان، الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان، ضمن خرسندی از حضور گرم اشتراک کنندگان، کنفرانس کنونی را جمع بندی نموده طی سخنانی افزود؛ نمایندگان که از ولایات اشتراک نموده اند باید تمام محتویات و داشته های این برنامه را به مردم ولایات شان از نمایندگی دولت مرکزی انتقال داده و در تطبیق اهداف انکشافی پایدار افغانستان کوشا باشند.

همچنان در اخیر این کنفرانس، جهت رسیدن به اهداف ایجاد و تداوم هماهنگی برای تطبیق اهداف انکشاف پایدار با تمرکز بر تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان، تقویت آگاهی در مورد اهداف، مقاصد و شاخص های برنامهء اهداف انکشاف پایدار افغانستان با جدیت بر هدف پنجم و ارایه پیشنهادات به دولت در مورد همسان سازی بهتر برنامهء انکشاف پایدار با برنامه های ملی و در نظر گرفتن ضرورت های زنان در مراحل تطبیق آنها، قطعنامهء را به خوانش گرفتند.