ملاقات معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با مسوولین پروگرام ترانسپورت شهری افغانستان

الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان روز یک شنبه مورخ 1397/7/16 بیل پارینت  مسوول پروژه های ترانسپورت شهری در افغانستان ،رامین میرزاده مسوول پلان ترانسپورت شهری و تیدرو رجینو  را در دفتر کارش ملاقات نمود .

در این دیدار روی پروژه جدید ترانسپورتی شهری که شامل بس های شهری ، استیشن ریل و ترمینالها  میباشد گفتگو صورت گرفت  .

معین پالیسی وزارت امور زنان ضمن خوش آمدید و قدردانی از مهمانان گفت :" پراگندگی در ازدحام ترافیک روزانه این همه بینظمی را در روند کاری شهروندان ایجاد میکند که تاثیرات منفی بیشتر روی کار و شغل خارج از منزل بانوان محصل و زنان کارمند دارد . "

وی همچنان به ادامه سخنان خود افزود :" چون کشور ما کشور اسلامی است نظر به رسوم و عنعنات باید در بخشهای این سیستم ترانسپورتی به زنان حق کار و فعالیت داده شود واگر این سیستم به سطح شهر، ولایات و نقاط دور دست است باید از مردم همان منطقه مشوره گرفته شود تا در آینده بتوانند عموم متعلمین و محصلین ، مادران و معلولین از این ترانسپورت مستفید شوند "

این پروژه به همکاری USAID، دولت افغانستان و متشبثین خصوصی در آِینده نزدیک در دو ولایت – کابل و مزارشریف به کار آغاز خواهد کرد.