بمناسبت حمایت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، ولسوالی، و ولسی جرگه ولایت غزنی، بحیث انتخاب کننده و انتخاب شونده 29 سرطان 1398

بسم الله الرحمن الرحیم

خواهران و مادران ارجمند و گرامی

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته؛

قرار است انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، ولسوالی ها و ولایت غزنی برای ولسی جرگه، بتاریخ 29 سرطان 1398 برگزار گردد.

وزارت امور زنان، به نیابت از زنان کشور، ابلاغ می نماید:

 

  1. زنان افغانستان با اشتراک فعالانۀ خویش از برگزاری انتخابات، بحیث برنامۀ ملی، استقبال و پشتیبانی مینمایند. زنان افغانستان از کاندیدانی همه جانبه حمایت مینمایند که مشی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها در قبال زنان کشور واضح باشد. زنان با آرای ملیونی خویش از کاندیدای متعهد به منافع زنان، حمایت مینمایند که زن را شریک بلاقید و شرط اقتدار و حاکمیت میشناسند.

 

  1. زنان واجد شرایط، حق و مکلفیت دارند تا خود را بحیث نماینده زنان، کاندید و موقف زنان را تمثیل نمایند. زنان شایستۀ پست مقام ریاست جمهوری و معاونین آن با استفاده از این فرصت، میتوانند، شامل تکت های انتخاباتی هواخواه منافع و مصالح زنان گردند.

 

  1. اکثر زنانی که بنابر نداشتن تذکره تابعیت از حق رأی محروم میشوند، منتظر همکاری ادارۀ ملی احصائیه و معلومات اند، تا هرچه زودتر به کمک آنها بشتابند.

        با احترامات فایقه