افتتاح کورس‌های آموزشی در باغ شهرآرا – کابل

خانم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان، حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل ، روسا و جمعی از کارمندان وزارت امور زنان روز دوشنبه 2/2/1398 کورس‌ های آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر را در محوطۀ باغ شهرآرا - ریاست امور زنان ولایت کابل، افتتاح نمودند.

هدف از گشایش این کورسها ، ایجاد زمینه ارتقای ظرفیت خانم ها از طریق آموزش‌های مسلکی انگلیسی و کمپیوتر تحت نام "من یک خانم هستم و من می‌خواهم کار کنم" عنوان گردیده است.

این برنامه از سوی ادارۀ پروگرام سازی برای انکشاف افغانستان"PADA" به همکاری موسسه "نه انلوس-Nave Onlus" کشور ایتالیا تمویل میگردد و به تعداد 342 تن زنان و دختران از آن مستفید خواهند شد.

معین مالی و اداری وزارت امور زنان با ابراز خرسندی از افتتاح کورس آموزشی، بیان داشت: " وزارت امور زنان در قسمت توانمندسازی زنان نقش اساسی داشته  و  این وزارت در 22 ولایت کشور باغ‌‌های زنانه را ایجاد نموده که در آن مراکز آموزشی و حرفوی برای خانم‌ها موجود میباشد" .

 همچنان خانم مصلح افزود: "ما با تمام توان در قسمت توانمند‌سازی زنان کار می‌کنیم و تلاش داریم تا در وضعیت موجود زنان تغییر بوجود آید تا زنان افغان بتوانند در تمام عرصه‌ها بخصوص اقتصاد خودکفا شوند".

خانم سوزانه رییس موسسه "نه انلوس" بیان داشت:" این برنامه آموزشی یک زمینه خوب برای خانم ها و دختران جوان افغان است که باید بصورت درست عملی گردد تا نتیجه خوب برای خانم ها را رقم زند."

 حنیفه گیرووال معاون امور اجتماعی ولایت کابل و یکتن از مسوولین تطبیق کنندۀ این پروژه ضمن تشکری از هماهنگی و افتتاح برنامه آموزشی از سوی وزارت  امور زنان و موسسۀ تطبیق کننده این پروژه ؛ تلاش زنان را برای بدست آوردن حقوق و بلند بردن ارتقای ظرفیت شان موثر دانسته و تاکید بر استفاده بهتر از فرصت های بدست آمده برای بانوان کرد .

همچنان  فریبا قیومی، مسوول ادارۀ پروگرام سازی برای انکشاف افغانستان اظهار داشت: "با افتتاح این برنامه آموزشی زمینه کار و ارتقای ظرفیت برای زنان ایجاد می‌شود . پیشرفت و ترقی یک جامعه از زنان آغاز می‌شود و زنان باسواد می‌توانند کودکان و آینده سازان این کشور را درست تریبه کنند."

در اخیر، صنفهای آموزشی جهت بهره برداری با قطع نوار افتتاح گردید .