ملاقات معین پالسی و مسلکی وزارت امور زنان با رئیس و نماینده UNOPS در افغانستان

چهار شنبه، 22 جوزای سال 1398

محترم سپوژمی وردک، معین پالسی و مسلکی وزارت امور زنان کشور با آقای پاول کروک شنک، رئیس و نماینده یوناپس در افغانستان، در دفتر کار شان ملاقات و گفتگو نمود.

در این دیدار آقای شنک، ضمن سپاسگزاری از محترم سپوژمی وردک، بخاطر پذیرش آنها در دفتر کاریشان، در باره  همکاری های کاری میان موسسه مذکور و وزارت امور زنان صحبت نموده و در زمینه، هر دو جانب تبادل نظر نمودند.

در نخست، خانم وردک، با ابراز خرسندی از حضور ایشان طی سخنانی افزود :"وزارت امور زنان میخواهد که در آینده های نزدیک یک کمپلکس بزرگ به شکل استندرد که در برگیرنده تمام نیازمندی های زنان متضرر از خشونت، به گنجایش 200 زن دز یک زمان به مساحت 50 جریب زمین در مرکز کشور ایجاد کند و در این زمینه همکاری مالی دفتر یوناپس را در بخش ایجاد این مرکز خواهان  است."

سپس آقای شنک، در رابطه به موضوع صحبت نموده افزود:" من به نمایندگی از UNOPS برای شما وعده میتم که در زمینه ایجاد این کمپلکس بزرگ از هیچ نوع کمک دریغ نمی ورزیم، شما تلاش کنید که کار اسناد زمین مورد نظر را حل بسازید و ما هم آماده هر نوع همکاری البته بعد از دیدن جای مذکور با شما هستیم."

قابل ذکر است که در این مرکز با هماهنگی دفتر یوناپس و وزارت امور زنان، یک مرکز مشاوره و معلومات دهی رایگان برای زنان متضرر از خشونت، از طریق تماس ایجاد خواهیم نمود و همچنان نمایندگی های این کمپلکس بعد از ایجاد شدن در مرکز برای 5 زون کشور نیز ایجاد خواهد گردید.