پیام تبریکی عیدسعید فطر

هیئت رهبری و کارمندان وزارت امور زنان صمیمانه ترین تبریکات و تمنیات شان را به مناسبت گرامیداشت از عید سعید فطر خدمت جلالتمآبان رئیس جمهور، رئیس اجرائیه، اعضای کابینه حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان و تمامی ملت غیور افغانستان تقدیم داشته و از بارگاه ایزد متعال بهروزی و سعادت همیشگی شانرا استدعا مینمایند.