اعلامیۀ مطبوعاتی وزارت امور زنان 1398/1/7

از ریاست امور زنان ولایت سرپل گزارش شده است خانمی بارداری توسط قاری نقیب الله یکتن از قوماندان گروه مخالف دولت در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل در یک محکمه صحرایی به قتل رسیده است. قابل ذکر است این خانم به اتهام همکاری با دولت و به دلیل اینکه در یک مراسم جنازه ؛ در دفاع از دولت صحبت  نموده است از طرف این قوماندان ، محکمه صحرایی شده .

وزارت امور زنان ج.ا.ا ضمن تقبیح این عمل زشت که خلاف ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی است  از نهاد های عدلی ،قضایی وامنیتی کشور خواهان به مجازات رسیدن عاملین این قضیه میباشد .

هیات رهبری وزارت امور زنان