اعلامیۀ مطبوعاتی تاریخ: 12/ سنبله /1397

با تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم ،خانمی در مربوطات دشت شور ولایت بلخ نظر به خشونتهای خانواده شوهرش مجبور به خودسوزی شده که در این خودسوزی طفل 7 ماهه که در بطن داشت از دست داده است .

- از ولسوالی قادس ولایت بادغیس گزارش میرسد خانمی توسط سه فرد مسلح مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است . این عمل زمانی صورت میگیرد که موصوفه همراه با پدر خود به خانه وی میرفت که اشخاص مسلح دست و پای پیرمرد را بسته و در مقابل چشمان وی بالای دخترش تجاوز نمودند.

قابل ذکر است که  دوتن از این جنایتکاران توسط ارگانهای امنیتی دستگیر و یکتن پا به فرار نهاده و قضیه تحت تحقیق و بازپرس قرار دارد .

وزارت امور زنان ج ا.ا ازنهادهای امنیتی ،عدلی وقضا این دو ولایت میخواهد تا این قضایا مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و مجرمین را به کیفر اعمال شان برسانند ،همچنان از ریاستهای امور زنان ولایت بلخ و بادغیس میخواهد تا در مطابقت با قانون منع خشونت علیه زن و قانون منع آزار و اذیت جنسی برای این دو بانو دادخواهی صورت گیرد .

هیات رهبری وزارت امور زنان