اهداف انکشاف پایدار

برنامه‌ی به منظور ارایه  پیشرفت ها در اهداف انکشاف پایدار با حضور الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، مسوول بخش اهداف انکشاف پایدار ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی، نبی سروش رییس عمومی پالیسی، پلان و برنامه های وزارت اقتصاد، روسا، آمرین و کارمندان این وزارت به روز یک‌شنبه، مورخ 26 حوت 1397 خورشیدی در تالار سیمنا زینب برگزار شد.

معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان ضمن قدرانی از حضور و همکاری مشمولین این برنامه، گفت: وزارت امور زنان کنفرانس ها و برنامه‌ی موثر را در جهت معرفی مزایای اهداف انکشاف پایدار برای زنان به همکاری نهادهای همکار بین المللی برگزار نموده که نتایج خوب به همراه داشته است.

همچنان در این برنامه نبی سروش رییس عمومی پالیسی، پلان و برنامه های وزارت اقتصاد، روی اهمیت، اهداف و شاخص‌ها اهداف انکشاف پایدار صحبت نموده، گفت: اهداف انکشاف پایدار یک برنامه کلان و وسیع جهانی است که همه گروه در آن شامل اند.

از سوی هم نماینده وزارت اقتصاد پریزنتیشن که به منظور ارایه آماده گی حکومت افغانستان برای تطبیق اهداف انکشاف پایدار گرفته است با کارمندان وزارت امور زنان شریک ساخت.

قابل یاد آوریست اهداف انکشاف پایدار یک برنامه جهانی است که دارای 17 هدف، 169 تارگیت و 262 شاخص است که در ماه دسمبر 2015 میلادی برای 15 سال به تصویب رسید.