وزیر امور زنان کشور در ویژه برنامه روز جهانی مادر

چهار شنبه، 22 جوزا سال 1398

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان کشور، در ویژه برنامه روز جهانی مادر (24 جوزا) که از سوی ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان تدویر گردیده بود اشتراک نموند.

هدف از این نشست ارج گذاشتن به مقام والای مادر عنوان گردیده بود.

در اغاز، خانم گلرخ بخشی رئیس جندر ریاست اجرائیه، ضمن خوش آمدید به اشتراک کنندگان و ابراز قد دانی از حکومت وحدت ملی جهت حمایت زنان، طی سخنانی افزود؛ وزارت امور زنان به عنوان حامی مستقیم زنان کشور، از ریاست و واحد های جندر وزارت خانه ها حمایت دوامدار نمایند.

متعاقباً، الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان کشور، با ابراز امتنان از تدویر این روز گران بها (روز مادر)، طی سخنانی افزود؛ پیشاپیش روز مادر را برای تمام قهرمان مادران عزیز تبریک عرض می نمایم، امروز مجالی است تا بار دیگر، کودکی هایمان در آغوش مهربان مادر رها شوند و به یاد بیاوریم که وسعت هیچ آسمانی به اندازه عطوفت های مادر نبوده و با ارزش تر از مادر هیچ واژه یی در فرهنگ مهربانی ها نیست.

وزیر امور زنان کشور از فدا کاری های مادران این کشور یاد آوری نموده افزود؛ طبق آمار ها 2.5 میلیون مادر در تمام کشور سرپرست خانواده هایشان میباشند و از رهبری حکومت وحدت ملی میخواهیم که برای حمایت از آنها یک برنامه مشخص بسنجند.

 سپس اشتراک کنندگان هر یک به نوبه خود در رابطه به قهرمانی، فدا کاری، قربانی و مشکلات فرا راه زنان کشور، صحبت نموده خواهان تصویب قانون خانواده و امتیازات بیشتری برای مادران گردیدند.

در اخیر آقای عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی کشور ضمن تبریکی روز مادر برای مادران، طی سخنانی افزود؛ مادران در افغانستان گام به گام با تحولات جاری در بازسازی و آزادی کشور سهیم هستند. رئیس اجرائیه کشور از استقامت مادران در برابر مشکلات و تربیه فرزندان شان ستایش کرد و گفت؛ به دلیل ادامه جنگ، رنج و تکلیف مادران قهرمان افغانستان همچنان ادامه دارد و علتش هم لجاجت و بهانه طلبی طالبان است.