ملاقات وزیر امور زنان با هیئت رهبری شبکه جوانان وحدت

پنجشنبه 26 ثور 1398

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان کشور، آقای امید میثم، مسوول  شبکه جوانان وحدت مردم افغانستان و اعضای این شبکه را به حضور پذیرفته در دفتر کارش ملاقات نمود.

در نخست؛ دو تن از جوانان این شبکه به نمایندگی از دیگران در رابطه به موضوع صحبت نموده و برای وزیر امور زنان پیشنهاداتی داشتند از قبیل؛ جذب یک نماینده از اعضای این شبکه به حیث کارمند در وزارت امور زنان و ایجاد هماهنگی قوی بین وزارت امور زنان و شبکه متذکره.