جلسه لایحه وظایف کمیسیون رهبری دفاع حقوق زن از دیدگاه اسلام

نخستین جلسه لایحه وظایف کمیسیون رهبری دفاع حقوق زن از دیدگاه اسلام امروز سه شنبه مورخ 13/6/1397 در تالار کنفرانسهای مقام وزارت امور زنان برگزار گردید .

در این جلسه که به ریاست الحاج سپوژمی وردک - معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان ج.ا.ا برگزار شد ؛ نمایندگان وزارت ارشاد- حج و اوقاف ، شورای علما ، اکادمی علوم ،دانشگاه کابل ، مدارس علمی کشور اشتراک نمودند.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان ضمن سپاس و قدردانی از اشتراک کنندگان این جلسه گفت :" در سطح کشور آن گونه که لازم است بنا بر بعضی مشکلات  برای تامین حقوق زنان  ؛ کار صورت نگرفته است بناء کوشش گردد برای تساوی  حقوق  زن و مرد از دیدگاه اسلام کار صورت گیرد."

وی همچنان افزود :" ما به همکاری علمای کشور باید از حق اسلامی و انسانی زن دفاع کنیم که این امر باعث ایجاد و برگزاری کمیسیون امروزی شده است."

در اخیر جلسه ، جهت غنامندی لایحه وظایف کمیسیون رهبری دفاع حقوق زن از دیدگاه اسلام، ازسوی حاضرین جلسه پیشنهادات لازم ارائه و مورد تایید قرار گرفت .