ملاقات معین وزارت امور زنان با نماینده unfpa

الحاج سپوژمی وردک معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان با سولاف مصطفی متخصص جندر، نورمحمد مراد مسوول بخش جوانان و جمعی از کارمندان دفتر unfpa روز یکشنبه مورخ 14/5/1397 در دفتر کارش دیدار نمود .

معین مسلکی وزارت امور زنان از همکاریهای این دفتر ابراز خرسندی نموده و بعدا" در مورد تطبیق پلان عمل ملی جهت خاتمه دادن به ازدواج های زود هنگام واطفال ،گفتگوی همه جانبه صورت گرفت .

طرفین روی موضوع ایجاد کمیته کاری جهت تهیه پلان تطبیقی در مورد ازدواجهای قبل از وقت در تفاهم با اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان بحث و گفتگو نمودند ،قرار شد که دفتر unfpa پریزنتیشن را در این مورد به کمیسیون متذکره ارائه نمایید .

معین وزارت امور زنان افزود :"خوشبختانه پلان کاری ملی برای خاتمه دادن به ازدواج زود هنگام به پلان 5 ساله وزارت مدغم شده است و همچنان ریاست حقوق این وزارت روی مقرره ثبت ازدواج ها ، کمیته یی را تشکیل داده و کار مینمایند . همچنان در سمپوزیم های وزارت امور زنان در ولایات روی حتمی سازی ثبت ازدواجها تاکید شده است ."