دیدار وزیر امور زنان با نمایندگان اتحادیه اروپا

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ج.ا.ا با دکتور مارکوز لیپین سکرتر دوم- مسوول بخش حکومتداری اصلاحات امنیتی و دموکراسی اتحادیه اروپا ،بانو گرازیه ریدولفی مسوول بخش جامعه مدنی ،حقوق بشر و جندر اتحادیه اروپا در افغانستان و آقای هژر اعظم مسوول بخش حقوق بشر ، جندر و جامعه مدنی اتحادیه اروپا در افغانستان روز سه شنبه مورخ 15/3/1397 در دفتر کارش ملاقات نمود .

در این دیدار در مورد برنامه های آینده اتحادیه اروپا در قبال زنان افغانستان بحث و گفتگو صورت گرفت .

دکتور مارکوز گفت :" اتحادیه اروپا از طریق دیگر نهاد ها همکاری های فراوان با زنان افغان نموده است و در آینده های نزدیک مقدارپولی را جهت توانمند سازی اقتصادی زنان و گسترش تجارتهای کوچک به بزرگ از طریق نهاد های دولتی و موسسات خصوصی و جامعه مدنی برای زنان افغانستان انجام دهد ."

 وزیر امور زنان کشور ضمن خوش آمدید گفت :" من به صفت مسوول این وزارت  از کمک های جامعه جهانی ، مخصوصن اتحادیه اروپا سپاسگذاری میکنم به امید اینکه در آینده نزدیک با راه اندازی برنامه های نوین این اتحادیه  بتوانیم از طریق نهاد های مسوول ؛ تجارتهای کوچک بانوان را به تجارتهای بزرگ در سطح جهان گسترش دهیم ."