دیدار وزیر امور زنان با سفیر کشور جمهوری مصر

هیئت رهبری وزارت امور زنان با محترم هانی فلاح، سفیر کشور مصر طی ملاقات ویژه در ارتباط به دعوت رسمی جناب وزیر صاحب امور زنان در "کنفرانس کشورهای اسلامی " که قرار است عنقریب در مرکز کشور جمهوری مصر برگذار گردد، به تاریخ 25 جوزای سال 1398 خورشیدی در مقر وزارت بحث و گفتگو نمودند.

در ابتدا آقای فلاح، سفیر جمهوری مصر با اهدای لوح سپاس و تقدیر؛ الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان از بابت فعالیت های خستگی ناپذیر شان در شرایط حساس زمانی برای زنان کشور، وی را مورد تقدیر و تمجید قرار داده رسماً از ایشان خواستند تا دعوت آنانرا جهت اشتراک فعال شان در کنفرانس متذکره پذیرا شوند، وی همچنان بر اتحاد و اتفاق کشور های اسلامی تاکید ورزیده از نحوۀ پیشرفت های صورت گرفته در قبال زنان مصر، برای رهبری وزارت امور زنان توضیحات همه جانبه ایراد داشتند.

در آغازین صحبتها وزیر امور زنان طی سخنانی گفت:" وزارت امور زنان از بابت دعوت رسمی جناب شما غرض اشتراک بنده در کنفرانس کشورهای اسلامی که قرار است در کشور مصر برگذار گردد، سپاسگذاری و قدر دانی ویژه مینمایند. در حاشیۀ صحبت ها، الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ضمن تشریح و توضیح یکسری فعالیت های صورت گرفته از سوی این وزارت در قبال زنان؛ به نمایندگی از زنان افغانستان از سفارت مصر خواست با همکاری همه جانبه کشور های اسلامی از جمله جمهوری مصر زمینه های اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و تحصیلی را برای زنان و دختران این سرزمین از طریق راه اندازی بورسیه های تحصیلی کوتاه مدت و طویل المدت فراهم نمایدتا مشکلات موجود فرا روی زنان غرض ایجاد تغییرات مثبت و بنیادی در عرصه های مختلف حل گردد. سپس سفیر کشور مصر با ابراز تشکری ویژه از بابت پذیرش شان از سوی مقام رهبری وزارت؛ پیشرفتهای زنان افغانستان را طی 18سال اخیر بی سابقه و کم نظیر توصیف نموده، گفت:" وزارت امور زنان، به مثابۀ یکی از ارگانهای مهم دولتی، انعکاس دهندۀ هویت مثبت و اصیل زنان افغانستان میباشد و بدور از تعلقات سیاسی، قومی و اجتماعی فعالیت مینماید.