ملاقات وزیر امور زنان با Douglas Armonr رییس پروژه ایجما دفتر UNDP

  الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان با Douglas Armonr  رییس پروژه ایجما دفتر UNDP به روز دوشنبه، مورخ 24 جدی 1397 هجری خورشیدی در دفتر کارش ملاقات نمود.

 رییس پروژه ایجما دفتر UNDP ضمن قدردانی از همکاری وزیر امور زنان با پروژه ایجما، گفت؛ جلسه‌ی امروز برای ما بسیار پر اهمیت و ارزشمند است، موضوعات مهم شریک ساخته می شود و ما در آغاز سال میلادی قرار داریم، نیاز است همکارهای ما همراه با همکاران شما روی پلان سالانه مشترک کار نمایند و برنامه های را که برای توانمند سازی زنان مهم است. اولویت بندی نمایند.

همچنان رییس پروژه ایجما مشکل بودجه را از چالشهای مهم دفتر UNDP خواند با آنهم به ادامه کار با وزارت امور زنان و توانمند سازی زنان در افغانستان، تأکید نمود.

وزیر امور زنان با ابراز قدردانی از همکاری دفتر UNDP برای زنان، بیان داشت؛ علاقه‌مندیم کارها و برنامه ها را به صورت بهتر با دفتر محترم شما آغاز نمایم. از پروژه های که برای توانمند سازی زنان دارید استقبال می کنم، برنامه های که مربوط به پلان استراتیژیک وزارت امور زنان می شود باید در اولویت کارها و فعالیت دوطرف قرار گیرد.

همچنان وزیر امور زنان تحقیق و پژوهش در زمینه دسترسی زنان به عدالت، مشارکت زنان در حکومت داری خوب و زنان سرپرست خانواده ها را به منظور منسجم سازی کمک ها و برنامه ها و حل موانع و چالشهای سد راه آنها مهم دانسته به امضا تفاهم نامه مشترک تأکید کرد.