ارتقای سویه تحصیلی زنان محراق توجه ای اداره امور

برنامه نظر سنجی تشخیص بانوان دربخش ارتقای ظرفیت تحصیلی آنها با اشتراک محترم شکیلا نظری رییس اطلاعات و ارتباط عامه و برخی ازمسؤولین دفتر بانوی اول و تعدادی از کارمندان زن این وزارت به روز شنبه ۱۷ سنبله سال روان درتالار سینما زینب تدویر یافت.

 

هدف از برگزاری این برنامه، شناسایی سویه تحصیلی خانم ها بعد از نظر سنجی و دایر نمودن برنامه های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت در مربوطات این وزارت عنوان شده است.

نخست یک تن از کارمندان دفتر بانوی اول در مورد چگونگی راه اندازی این برنامه و پلان های آینده شان صحبت نموده بیان داشت: این برنامه با تاکید بانوی اول برعلاوه این وزارت؛ در تعداد زیادی از وزارت های دیگر همچنان تدویر یافته است که به منظور رشد بهتر خانم ها در بخش بالا بردن سطح تحصیلی آنها می باشد.  

به تعقیب  آن فورم های نظر سنجی برای اشتراک کننده ها توزیع گردید و در عین حال از طرف این اداره  اطمینان داده شد که برنامه بعدی، معرفی خانم ها  نظر به علاقمندی رشته تحصیلی آنها در پروگرام های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت خواهد بود.