جلسه هماهنگی با دونران پیرامون برگزاری محفل 25 نوامبر

جلسه هماهنگی با دونران جهت تدویر مفل 25 نوامبر (روز جهانی منع خشونت علیه زن) در ولایت ننگرهار، تحت ریاست الحاج سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، با حضور داشت نمایندگان دونران بین المللی، رؤسا و کارمندان این وزارت، به تاریخ 17 عقرب سال 1396، در تالار کنفرانس های وزارت امور زنان دایر گردید.

هدف از تدویر این برنامه، تشریح پلان کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان و تعهدات دونر ها در قبال این کمپاین، عنوان گردیده بود.

در نخست، خانم سپوژمی وردک، با ابراز خرسندی از حضور اشتراک کنندگان خواهان ادامه جلسه گردید.

سپس اشتراک کنندگان روی، پلان تدابیری کمپاین منع خشونت علیه زنان در افغانستان و مواردیکه در پلان تدابیری کمپاین 16 روزه منع خشونت علیه زن، نیاز به کمک مالی دارد بحث و گفتگو صورت گرفت که در نتیجه دونران حاضر در مجلس، موافقه نمودند که در جلسه آینده بعد از مشوره با مسوولین بخش های مربوطه شان اعلان همکاری نمایند.