ملاقات وزیر امور زنان با کیکو متسو مشاور دفترهبیتات

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان با کیکو متسو مشاور اداره اسکان بشر ملل متحد( هبیتات) به روز چهار شنبه مورخ 28 حمل 1398 هجری خورشیدی در دفتر کارش ملاقات نمود.

خانم متسو، ضمن تشریح پلان تطبیقی که مطابق به تفاهم نامه‌ی وزارت امور زنان و دفترهبیتات تهیه و ترتیب شده است، گفت؛ فعالیت ها و برنامه ها ما در هماهنگی با وزارت امور زنان مطابق به پلان عملیاتی که در مطابقت به اهداف پلان استراتیژیک وزارت امور زنان است به پیش میرود که از اهداف مهم در پلان مذکور ارتقأ ظرفیت کارمندان، تهیه و ساخت مکانیزم واحد به منظور نظارت و ارزیابی و تخصصی سازی نیروی انسانی در وزارت امور زنان می باشد.

وزیر امور زنان با ابراز سپاس‌گزاری از همکاری تخنیکی و مالی دفتر هبیتات برای وزارت امور زنان، از آنها خواست آنچه که در مطابق به تفاهم نامه و پلان تطبیقی صورت می گیرد به صورت منظم و قدم به قدم به این اداره گزارش دهند تا در جریان کارها و برنامه قرار گیریم و و به صورت متداوم نظارت نمایم.

همچنان وزیر امور زنان بیان داشت، متخصص که قرار است از سوی دفتر شما استخدام شود باید همراه ریاست نظارت و ارزیابی کار نماید و کارمندان بخش مربوط را آموزش دهد و آنها را در تهیه و ساختن میکانیزم نظارتی کمک و همکاری نماید.

گفته‌نی است که دفترهبیتات در هشت ولایت کشور با ریاست امور زنان، برای توانمند سازی زنان و اعمار پروژه های انکشافی برای بانوان کار و فعالیت می نماید.