ورکشاپ پیرامون بودجه پاسخگو به جندر

وزارت امور زنان ورکشاپ "بودجه پاسخگو به جندر" را برای مسوولان واحد های جندر ادارات دولتی، روز دوشنبه 12قوس 1397 خورشیدی در تالار سینما زینب دایر نمود.

هدف از تدویر این ورکشاپ، چگونگی نقش واحد های جندر ادارات دولتی جهت شامل سازی نیازمندی های اساسی زنان در برنامه ها و پالیسی های ادارات مربوطه، عنوان شده است.

 نبیله مصلح؛ معین مالی و اداری وزارت امور زنان ضمن افتتاح ورکشاپ، نقش مسوولان واحد های جندر ادارت مختلف دولتی را در راستای حساس سازی بودجه جندر مهم دانسته، تصریح نمود:"مسوولان واحد های جندر میتوانند وضعیت زنان ادارات مربوطه خویش را تحلیل نموده و نیاز های اساسی زنان را در آن شامل سازند".

سپس منیژه طیب زاده؛ رییس مالی و اداری وزارت امور زنان، آگاهی از بودجه و شامل ساختن نیاز های زنان در تمام پروژه های عام المنفعه را لازم دانسته، افزود:"در هر پروژه موضوعات جندر شامل است باید نیازمندی های زنان، مردان و اطفال در آن در نظر گرفته شود."

قابل یاد آوریست که در ادامه برنامه، آموزگاران آمریت جندر و مسوولان بخش مالی  وزارت امور زنان، پیرامون موضوع پریزنتشن ارایه نموده، اشتراک کننده گان نیز نظریات خویش را شریک کردند.

در روز دوم این ورکشاپ ریس مالی و اداری وزارت امور زنان نظریات و پیشنهادات مسوولان واحد های جندر را اخذ نموده و وعده هر گونه همکاری در راستای بودجه پاسخگو به جندر به طرفین داده شد .