همایش مشارکت زنان در انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی

همایش مشارکت زنان در انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها از سوی وزارت امور زنان با حضور محترم داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان، ویس احمد برمک وزیر امور داخله، داکتر عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل  انتخابات، نمایندگی  سفارت های خارجی، کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات و شکایاتی انتخاباتی، معینان، روسأی مرکزی و ولایتی وزارت امور زنان، مشاورین ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه، بانو اول، نامزد های مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها و جامعه مدنی به روز شنبه مورخ 16 سرطان 1397 در مرکز رسانه های حکومت، برگزار شد.

وزیر امور زنان که در این همایش صحبت می نمود، گفت: اشتراک زنان و مردان در انتخابات یک اصل مهمی دموکراسی و مردم سالاری می باشد ، زنان مانند مردان حق دارند در تمام پروسه های انتخاباتی شریک باشند، خود را نامزد نموده، رای بدهند و رای بگیرند و در تمام سطوح کارکنند، از پروسه ها نظارت نموده و در عرضه خدمات سهم فعال داشته باشند، ماده 22 قانون اساسی بیان می دارد که" هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع می باشد"روی این مبنا زنان می توانند در تمام پروسه ها اشتراک داشته و اراده خویش را تمیثل کنند.انتخابات یک روند دموکراتیک و مردم سالار در کشور های متمدن و آزاد اندیش که مبنای آن همان رای است اراده خویش را بوسیله آن اعمال می کنند .همانگونه که مردان سهم بارزی در تغییرات مثبت در جامعه و کشور شان دارند زنان نیز نگرش و تحول اساسی را در جامعه ایجاد می کنند.

همچنان ویس احمد برمک وزیر امور داخله، بیان داشت: نیروهای امنیتی و دفاعی بخاطر تأمین امنیت انتخابات آنچه در توان دارند، انجام میدهند، مطابق به برنامه های طرح یزی شده عمل می نمایند و در تفاهم با وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل انتخابات تدابیر ویژه را برای تامین امنیت مراکز رای دهی زنان که با ریسک امنیتی بلند روبرو است، در نظر خواهند گرفت.

از سوی هم داکتر عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: زنان از جایگاه ویژه در جامعه بشری برخوردار هستند و تأثیر مثبت در روند انتخابات دارند. وی همچنان افزود: ما در گذشته لیست شفاف رای دهندگان را نداشتیم و همه کارت های که در گذشته توزیع گردیده بود، باطل نمودیم و سه مرحله ثبت نام رای دهندگان را به موفقیت در 15 سرطان به پایان رساندیم، مطابق به ضرورت و شرایط امنیتی امکان تمدید بعضی مراکز ثبت نام وجود دارد و با هیچ یک از نامزد ها سلیقه و قومی برخورد صورت نمی گیرد و تعهد می نمایم که رای کسی را ضایعه ننمایم.

همچنان، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت و حدت ملی، گفت: انتخابات شفاف و آزاد تضمین کننده ثبات امنیتی و سیاسی است امید وارم برای یک پروسه شفاف و عادلانه هم کمیسیون انتخابات وهم مردم تلاش نمایند. وی افزود زنان شجاعانه و با قبول ریسک رفتند و ثبت نام نمودند که جای خوشبختی است در حالیکه بسیاری ها به این باور بودند که حضور زنان در پروسه ثبت نام کم رنگ خواهد بود.

در پایان این نشست، یک پنل در مورد کارکرد سکتور های ذیدخل و اقدامات بعدی برای ازدیاد مشارکت زنان در انتخابات پیشرو به گردانندگی محترمه نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امورزنان با حضور کمیشنرهای کمیسیون انتخابات و حقوق بشر و نماینده های نهادهای ناظر در انتخابات، تدویر گردید و به پرسش های مشمولین این همایش، پاسخ ارایه نمودند.