نشست مشترک کمیسیون عالی و کمیسیون های ولایتی منع خشونت علیه زن

نشست مشترک کمیسیون عالی و کمیسیون های ولایتی منع خشونت علیه زن، زون مرکز( کابل، میدان وردک، غزنی و لوگر) با حضور محترم الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان، اعضای محترم کمیسیون عالی منع خشونت، رئیس اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان، معاون ولایت کابل، مشاورین و روسای ولایتی وزارت امور زنان به روز دوشنبه مورخ 19 سنبله 1397 هجری خورشیدی در تالار سینما زینب در مقر این وزارت برگزار گردید.

وزیر امور زنان ضمن قدردانی از حضور مشمولین نشست؛ گفت" خشونت یک پدیده جهانی است که در تمام جوامع بشری وجود دارد درهر کشوری اتفاق می افتد. در کشورهای پیشرفته خشونت ها به سطح پائین است، قابل پیمایش نیست. اما در کشور ما خشونت ها ریشه در عرف، عنعنات ناپسند جامعه، فقر، تنگدستی و پائین بودن سطح سواد دارد. متأسفانه خشونت ها در قریه های که حاکمیت قانون کمتر است بیشتر به مشاهده می رسد".

همچنان وزیر امور زنان، پایین بودن سطح تخصص زنان به دلیل فرصت های نابرابر آموزشی در مقایسه با مردان، میزان بی سوادی در بین زنان در مقایسه با مردان را از دلایل مهم خشونت دانسته، بر ظرفیت سازی و بلند بردن میزان سواد زنان، تأکید نمود.

از سوی هم رئیس اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان، بیان داشت؛ خشونت یک پدیده جهانی است و تمام کشورها را متأثیر ساخته است، باید همه کشور ها مشترکأ در این راستأ کار و مبارزه نمایند. دولت افغانستان تلاش های موثر و خوبی را در عرصه کاهش خشونت ها انجام داده است که قابل تحسین است.

همچنان در این نشست الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان روی چالش ها، مشکلات و دستآوردهای کمیسیون عالی و کمیسیون های ولایتی منع خشونت و منیره یوسف زاده معاون مقام ولایت کابل روی فعالیت ها، برنامه ها و نیازمندی زنان کابلی صحبت نمودند. قابل یادآوریست که این نشست برای سه روز( 19 الی 21 سنبله سال جاری) به منظور هماهنگی بهتر، رسیدگی به چالش های زنان و کاهش خشونت ها، ادامه خواهند یافت.