کنفرانس مطبوعاتی در مورد محکمه صحرای یک زن در ولایت تخار

وزارت امور زنان کنفرانس مطبوعاتی را در اعتراض به محکمه صحرای یک زن در ولایت تخار و وقوع خشونت های اخیر علیه زنان درکشور، به تاریخ 15 دلوی1396 خورشیدی در تالار مرکز رسانه های حکومت دایر نمود.

هدف از تدویر این کنفرانس، دادخواهی وزارت امور زنان جهت دستگیری عاملان محکمه صحرای  یک خانم 22 ساله و به جزا رسانیدن عاملان این جنایت بر اساس قانون نافذه کشور، عنوان شده است.

در ابتدا الحاج سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان ضمن تقبیح محکمه صحرای یک زن در ولسوالی چاه آب ولایت تخار، این عمل را غیر اسلامی و خلاف ارزش های انسانی دانسته، افزود:"وزارت امور زنان کنفرانس امروزی را در اعتراض به محکمه صحرای یک زن در ولایت تخار و وقوع قضایای اخیر خشونت علیه زنان در ولایات مختلف کشور، دایر نموده است که هدف ما دستگیری عاملان این قضایا و به کیفر رسانیدن آنان مطابق به قانون نافذه کشور میباشد تا جلوی تکرار همچو قضایا در آینده گرفته شوند."

سپس مولوی فضل الکریم سراجی؛ رییس مساجد، پیرامون موضوع صحبت نموده، افزود:" محکمه صحرای خلاف ارشادات دین اسلام است چون جاری کردن حد و جزا از صلاحیت محاکم رسمی کشور میباشد، وزارت حج، ارشاد و اوقاف این عمل را تقبیح کرده و جهت آگاهی دهی بیشتر ملا امامان مساجد خطبه های رسمی را با آنان شریک می نماید."

در ادامه خانم منیره یوسف زاده؛ سخنگوی ارگان های محلی، در مورد قضیه و چگونگی وقوع این رویداد صحبت نموده، گفت:" با وجود که این ولسوالی صعب العبور (چاه آب) تحت حاکمیت دولت قرار دارد اما افراد مسلح غیر مسوول در آنجا حضور دارند که باعث وقوع این حادثه گردید، خوشبختانه هیئتی به این ولسوالی فرستاده شده و عاملان این قضیه را شناسای کرده اند و آنان به زودی دستگیر و به پنجه قانون سپرده میشوند."

باید گفت که در این کنفرانس مطبوعاتی، خانم زرغونه محمدی؛ نماینده ستره محکمه، خانم شازیه یوسفی؛ ریس سارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان و آقای حشمت الله حکیم یار؛ نماینده وزارت داخله نیز پیرامون موضوع صحبت نموده، در راستای دستگیری و به کیفر رسانیدن عاملان  محکمه صحرای و سایر قضایای خشونت علیه زنان، تعهد نمودند.

قابل یاد آوریست که در اخیر این کنفرانس اعضای پنل به سوالات خبرنگاران نیز جواب ارایه نمودند و خانم سپوژمی وردک؛ معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان از مسوولان رسانه ها خواهان همکاری با وزارت امور زنان در آگاهی دهی عامه جهت بهبود وضعیت زنان شد.