اعلامیه مطبوعاتی 7 دلو 1397 وزارت امورزنان

بر بنیاد گزارش های رسیده از ریاست امور زنان ولایت ننگرهار مبنی بر اینکه بانوی  به اسم ترینا بنت امین الله توسط شوهرش عبدالطیف ولد متین مسکونه مرکز ولایت لغمان به شکل وحشیانه به قتل رسیده است.

هیات رهبری وزارت امورزنان د.ج.ا.ا. هر نوع خشونت علیه زنان را محکوم نموده و آن را خلاف ارزش های دینی و انسانی می دانسته از نهاد های عدلی و قضایی خواستار رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان می باشد و از عالمان دین نیز تقاضا می نماید تا در خصوص آگاهی دهی از حقوق زنان بر اساس ارزش های دینی، اسلامی و انسانی بیپردازند تا اینکه مانع خشونت علیه زنان گردند.

 

رهبری وزات امور زنان