وزارت امور زنان میزبان برگزاری پنجمین سمپوزیم توانمندسازی زنان زون مرکز

رهبری وزارت امور زنان کشور، به سلسله راه اندازی 4سمپوزیم توانمندسازی زنان؛ اینک پنجمین سمپوزیم 3روزۀ توانمندسازی زنان زون مرکز شامل ولایات( کابل، پروان، وردک، دایکندی، کاپیسا و پنجشیر را به تاریخ 4 جدی سال روان به هدف حصول آګاهی در مورد وضعیت زنان دور دست و ولسوالی ها در عرصه های مختلف اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، صحت و دسترسی زنان به عدالت، شمولیت نظریات و پیشنهادات زنان دور دست کشور در پلانها، پالیسی ها و استراتیژِی های ملی غرض بهبود وضعیت زندگی زنان، در تالار سینمازینب با حضورداشت مقامات ارشد ولایتی و نمایندگان واحدهای دومی وزارت( روسای امور زنان)، ولایات یادشده رسماً افتتاح نمود.

این گردهمایی باشکوه با حضورداشت الحاج سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی و محترمه نبیله مصلح، معین مالی واداری وزارت امور زنان و با اشتراک فعال پوهاند سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر، محمد یعقوب حیدری، والی ولایت کابل، عبداللطیف مراد، والی کاپیسا، مشاورین و نمایندگان دفتر بانوی اول و ریاست اجراییۀ جمهوری اسلامی افغانستان، برخی از مشاورین و روسای وزارت امور زنان، اعضای جامعه ی مدنی، خبرنگاران رسانه ها و کارمندان این وزارت، در یک فضای مملو از صفا و صمیمیت برگزار و برای مدت 3 روز ادامه خواهند داشت.

 در این گردهمایی، الحاج سپوژمی وردک، معین پالیسی وزارت امور زنان به عنوان نخستین سخنران محفل، ضمن خوش آمدید گویی مهمانان و بیان مفصل فعالیت ها و کارکردهای مهم وزارت  در ماه های اخیر، طی ایراد بیانیۀ خویش در خصوص راه اندازی سمپوزیم های زون وار ولایات مختلف کشور و فعالیت های انجام یافته از سوی مقامات رهبری وزارت، چگونگی اهمیت و دستاوردهای حاصله از این سمپوزیم ها به نیکی یادآور شده، یک باردیگر بر تجدید تعهدات و پیگیری همه شمول (پیشنهادات ارایه شده از سوی نمایندگان زون های پنجگانه کشور در راستای توانمندساختن زنان دهات افغانستان)، در هماهنگی و همکاری با ارگانهای زیربط مسوول تأکید ورزیدند. بانو وردک هم چنان تصریح داشتند، آغازگر این سمپوزیم ها در مرحلۀ نخست، بانوی اول کشور بودند که خوشبختانه در این اواخر به اثر تلاشهای خستگی ناپذیر وزارت امور زنان، با راه اندازی نخستین سمپوزیم در زون شمال و به همین ترتیب در تمامی زونها، همگام با دستاوردها؛ حالا شاهد برگزاری پنجمین سمپوزیم به سطح 6 ولایت زون مرکز هستیم. معین پالیسی وزارت امور زنان علاوه نموده افزودند: وزارت امور زنان در راستای تصویب مقرره ها، استراتیژِی ها و شامل سازی آنها در بودجه، پلان و برنامه های کاری وزارت، تجزیه و تحلیل پلان کاری ملی برای زنان و اولویت بندی آنها، دسترسی زنان به اقتصاد، مهر و میراث، نهایی سازی استراتیژِی اقتصادی زنان که دارای پلان تطبیقی 5ساله نیز میباشد که با تطبیق نمودن این پلان، بخشی بزرگ از مشکلات زنان حل خواهد شد. معین پالیسی وزارت در اخیر صحبت های شان روی نتایج حاصل شده سمپوزیم، داشتن پنلهای موفق  و در نهایت یک قطعنامه همه شمول و پر از دستاورد، صحبت های عالمانه ایراد داشتند.

متعاقباً، بانو عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر، والیان ولایات کابل، کاپیسا و نمایندگان ارشد ولایات پروان، دایکندی، پنجشیر و میدان وردک، هریک بالنوبه در ارتباط به موضوع سخنرانی نموده و از فعالیت های صورت گرفته در خصوص زنان از آدرس ولایات شان توضیحات فراگیر و همه جانبه ایراد داشتند. وزیر مبارزه با مواد مخدر، جایگاه و نقش ارزنده و تأثیرگذار زنان را در راستای اجرای وظایف محوله از سوی مقامات عالیۀ دولت ارزنده توصیف نموده افزود:" خوشبختانه در شرایط فعلی، افغانستان نسبت به سایر کشورها، بیشترین وزراء زن، معینان، مشاورین، روسا، قضات، سارنوالان و پولیس زن را دارا میباشد که با توجه به ارشادات  دین مبین اسلام و مکلفیت زنان و مردان در اجرای امور کاری کشورغرض ترقی و پیشرفت جامعه؛ این امر مهم از سوی رهبری دولت در نظر گرفته شده است. سپس محمدیعقوب حیدری، والی ولایت کابل از دیگر سخنرانان گردهمایی ضمن ابراز و تجدید تعهد، روی پروگرامها و برنامه های اجرا شده در قبال زنان مرکز کشور، از جمله استخدام زنان در پستهای مهم دولتی، اعزام خانمهای کارآموز به کشور های منطقه، عملی سازی پلانها و برنامه های طویل المدت و با کیفیت برای زنان، راه اندازی تجمعات زنان نخبه به منظور حل پرابلم های خانوادگی در مرکز و ولسوالی ها و جلوگیری از هرنوع بی توجهی در امور مربوط به زنان همراه با پیشنهادات چندی به صحبتهای خویش خاتمه بخشیدند.

شایان تذکر است که آقای عبداللطیف مراد، والی ولایت کاپیسا، محترمه خاطره شیخانی، رییس امور زنان ولایت پنجشیر، محترم ضیا حنان، سرپرست و نمایندۀ دفتر خیریه آکسفام، محترم خدایار کاشفی، نمایندۀ ولایت دایکندی، محترم احمدضیا، نمایندۀ میدان وردک و بانو وحیده شهکار، نماینده و سخنگوی مقام ولایت پروان، روی پیشرفتها، پیشنهادات، چالشها و دریافت راه حل های مناسب مشکلات زنان روستاها، بیانات سودمندی به حاضرین محفل ایراد داشتند که شرح سخنرانی ها در گزارش مفصل ریاست اطلاعات و ارتباط عامه از طریق مجله میرمن، اخبار و ویب سایت وزارت بدست نشر خواهد رسید.    گزارشگر: محمدهاشم یوسفی