تقدیر وزارت امور زنان از فاطمه کوهستانی نماینده مردم ولایت غور در مجلس نماینده گان

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ج. ا.ا از خانم فاطمه کوهستانی، مشاور پیشین دفتر UNDP  و همکار وزارت امور زنان به تاریخ ۱۹ ثور سال روان به دفتر کاری شان تقدیر نمود.

هدف از این ملاقات؛ حمایت از نماینده گان زن در پارلمان و بانوان که در پست های کلیدی وظیفه انجام میدهند گفته شده است.

 همچنان در این دیدار وزیر امور زنان از خانم کوهستانی خواست که منحیث نماینده مردم از حقوق و آنعده قوانین که در مورد حقوق زنان وجود دارد  دادخواهی و حمایت نماید.  

سپس فاطمه کوهستانی وعده همکاری داده و خود را منحیث انتقال دهنده مشکلات و صدای زنان افغان بخصوص زنان  ولایت غور مسؤول دانست.