پیام گرامیداشت از 25 نوامبر، سالروز جهانی مبارزه با خشونت های جنسیتی

دولت جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت امور زنان

مشاوریت امور فرهنگی

پیام گرامیداشت از 25 نوامبر، سالروز جهانی مبارزه با خشونت های جنسیتی


بسم الله الرحمن الرحیم.

هموطنان عزیز،

وزارت امور زنان که همه ساله، روز جهانی 25 نوامبر را بحیث روز مبارزه با خشونت، گرامی میدارد، امسال نیز به این مناسبت، کمپاین شانزده روزه را از 25 نوامبر، آغاز می نماید و تا دهم دسمبر که روز جهانی حقوق بشر است، ادامه میدهد.

آرزومندیم هواخواهان صلح، دموکراسی، حق و عدالت، به فراخوان مبارزه برای محو خشونت، لبیک گفته، با امکانات و ابتکارات دست داشته، حمایت نمایند.

بیائید به کمک زنانی بشتابیم که زندگی شان دستخوش محدودیت های دست و پاگیر میراث های ناپسند عنعنوی است، آنها را از طریق داد خواهی حقوقی و قانونی نجات دهیم تا در جریانات انکشاف ملی، وسیعاً اشتراک نمایند.

وقت آن است که علما و روحانیون منور، در پیشاپیش مبارزه علیۀ خشونت قرار گیرند و صدای (وعاشروهن باالمعروف) را از منابر مساجد و تکایا به گوش و هوش مسلمانان برسانند.

بیائید از این کمپاین که در مسیر عدالت راه اندازی شده است، استقبال نمائیم و صلح اجتماعی را از طریق  ترویج فرهنگ تفاهم، در خانواده های خود گسترش دهیم.

الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان