ایـجاد زمـینه ادامـه تحصـیل برای بانـوان ازطریـق تخفـیف ویـژه

پنجمین جلسه کمیته جندر تحت ریاست اسد الله عمرخیل، والی  ولایت کندز، به سکرتریت نصیبه هولکر، ریس امور زنان این ولایت، با اشتراک مل پاسوال حمید حمیدی، فرمانده امنیه، امرالدین ولی، ریس شورای ولایتی، روسای پوهنتون های خصوصی و جمع از ادارات ذیربط ولایت کندز، روی اجندای (پذیرش دختران و زنان، غرض ادامه تحصیلات شان در پوهنتون های خصوصی با تخفیف ویژه) به تاریخ 2 عقرب سال 1396 در مقر مقام  این ولایت دایر گردید.

در نخست اسد الله عمرخیل، والی ولایت کندز، پیرامون  نقش واهمیت تحصیل بانوان از دیدگاه اسلام  صحبت نموده گفت؛ هیچ موانع برای ادامه تحصیلات زنان درشریعت وجود ندارد. اما با مراعات نمودن  حفظ حجاب وقانون شرعی.

همچنان از ابتکارات ریاست امور زنان ولایت کندز در رابطه به پیشنهاد تخفیف ویژه برای ادامه تحصیلات عالی بانوان از طریق کمیته جندر ابراز خورسندی نموده از رؤسای موسسات تحصیلات عالی خصوصی مقیم ولایت کندز تقاضای همکاری برای جذب بانوان جدید الشمول با درنظر داشت تخفیف ویژه درموسسات تحصیلی نمودند.

متعاقباً نصیبه هولکر، ریس امور زنان کندز، روی نقش و مسولیت کاری وزارت امور زنان و تطیبق پلان کاری ملی زنان دربخش سکتور معارف صحبت نموده افزود؛ ما وظیفه داریم برای ایجاد زمینه های تحصیلی زنان ولایت کندز از امکانات که داریم درخدمت نیمه از پیکر جامعه (زن) باشیم. بدین منظور ما تلاش می نماییم تا از طریق تدویر کمیته جندر برای حمایت ازحقوق تحصیلی زنان، توسط جلب  همکاری از موسسات تحصیلات عالی خصوصی، بتوانیم برای زنان و دختران که بی بضاعت هستند و یا از جذب شدن در تحصیلات عالی دولتی باز مانده اند، همکاری کرده باشیم.

 سپس مل پاسوال حمید حمیدی، قوماندان  امنیه ولایت کندز، مطابق به آجندا روی مشکلات زنان محبوس از قبیل: نبود نظارت خانه های معیاری برای زنان زندانی صحبت نموده گفت؛ روی بعضی ملحوظات  مدتی برای  نظارت خانه های اناث مکان درست نداشتیم ولی برای فعلاً نظارت خانه برای زنان درخود قوماندانی دوباره فعال گردیده با آن هم معیاری نیست و با تلاش های زیاد منسوبین فرماندهی امنیه این ولایت، زنان محبوس در این مکان از مصئونیت های خوبی برخوردار هستند.

درنتیجه رؤسای موسسات تحصیلی خصوصی مقیم در این ولایت جهت ارج گزاری به مقام والای زن، تعهد سپردند که 50% تخفیف را برای زنان بی بضاعت که از طرف ریاست امور زنان ولایت کندز طی مکتوبی برایشان معرفی گردد در نظر بگیرند. در این جلسه فیصله بر این شد تا ریاست امور زنان ولایت کندز تفاهم نامه همکاری را تهیه نموده با موسسات تحصیلات عالی خصوصی این ولایت به امضا برسانند.