اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ 20- 3-1398

بر اساس ایمیل ها و مکاتیب که  از ریاست های امور زنان ولایات به دسترس ما قرار گرفته است :

-مسمات زهرا مسکونه ولایت غور به شکل بی رحمانه ذریعه آله های مختلف توسط شوهرش شکنجه شده سپس به قتل رسیده است .

-مسمات گلستان مسکونه ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس توسط شوهرش حلقه آویز گردیده است .

- مسمات نازله مسکونه ولایت سرپل توسط ریسمان حلقه آویز شده و منجر به فوت اش گردیده است .

-مسمات آرزو کاشفی در شهر اسپوگن ایالت واشنگتن امریکا توسط شوهرش وحید کاشفی به قتل رسیده و بعد جسد موصوفه قطعه قطعه شده و داخل یخچال گذاشته شده وسپس شوهرش با اخذ تکت یک طرفه از کشور امریکا فرار نموده است .

-مسمات زمرد باشنده جوند ولایت بادغیس به اثر لت و کوب به وسیله چوب توسط برادر شوهر اش به قتل رسیده است .

- مسمات لیلا باشنده ولسوالی جوند ولایت بادغیس با ضرب گلوله به قتل رسیده است .

- مسمات فرزانه باشنده ولسوالی جوند ولایت بادغیس با ضرب گلوله به قتل رسیده است .

مسمات گل افشان مسکونه ولسوالی جوند ولایت بادغیس به اثر خشونتهای فامیلی خودکشی نموده است .

- و همچنان مسمات سکینه باشنده ولایت غور به نسبت خشونتهای خانوادگی خودکشی نموده است .

وزارت امور زنان ضمن تاثر وتاسف فراوان به این قضایا؛ این اعمال زشت  را تقبیح نموده و هر نوع خشونت علیه زنان را محکوم و آن را خلاف ارزش های دینی و انسانی دانسته از نهاد های امنیتی خواستار گرفتاری مجرمین قضایا بوده و از نهاد های عدلی و قضایی خواستار رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان می باشد . وزارت امور زنان کشور از عالمان دین نیز تقاضا می نماید تا

در خصوص آگاهی دهی از حقوق زنان بر اساس ارزش های دینی، اسلامی و انسانی در مساجد به تبلیغ بی‌پردازند تا اینکه مانع خشونت علیه زنان گردند.

همچنان از وزارت محترم خارجه میخواهد قضیه قتل خانم کاشفی را در واشنگتن امریکا پیگیری و اقدام جدی نمایید.

قابل تذکر است از جانب هیات رهبری وزارت امورزنان به کمیسیونهای منع خشونت علیه زن در ولایات هدایت داده شده است تا جلسات فوق العاده منع خشونت علیه زن خویش را جهت اقدامات عملی برای دسترسی زنان به عدالت و دادخواهی برای متضررین که خشونت علیه شان اعمال گردیده است ، دایر نموده و از نتیجه؛ کمیسیون مرکزی را در جریان قرار دهند .

رهبری وزات امور زنان