اعلامیۀ کمیسیون عالی منع خشونت علیۀ زنان، مبنی بر محکوم نمودن قتل های اخیر زنان در کشور

شهر کابل 23 ثور 1398

قابل توجه ارگان های کشفی و امنیتی، عدلی و قضایی  کشور!

طوریکه در این اواخر به ملاحظه رسیده است تعدادی زیاد  از زنان چون  هلال شامل،  مینه منگل و سایر زنان که هویت اجتماعی شان در جامعه  زیاد مطرح نیست، در گوشه و کنار کشور جان های شان را به اثر قتل های مرموز ضربه گلوله ازدست داده اند.

بدین منظور کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان به  اساس مکلفیت خویش جلسه اضطراری را  جهت تعقیب و پیگیری جدی ارگان های کشفی و امنیتی، عدلی و قضایی کشور در مورد قضایای اخیروجلوگیری جدی حوادث خشونتبار که علیۀ زنان اعمال گردیده است، به تاریخ 22 ثور 1398 برگزارنموده و ضمن عرض تسلیت به خانواده های شهدای حادثات اخیر، حمایت همه جانبه کمیسیون عالی ذریعه این اعلامیه اعلان میدارد :

1-ارگان های کشفی و امنیتی کشور هرچه زودتر در دستگیری عاملین چنین قضایای خشونتبار اقدامات جدی نمایند .

2-ما چنین قتل های که به اصطلاح  قتل های ناموسی  در بین مردم مروج است را جدأ  محکوم میکنیم و معافیت از مجازات را به هر اسم و رسمی که باشد، مردود میدانیم. محاکمۀ این قضایا باید درس عبرت برای چنین  قتل ها  گردد.

2- عاملین چنین  قضایا  توسط ادارات عدلی و قضایی جدأ مورد پیگیرد قانونی قرار گیرد  و  طی  یک اعلامیه مطبوعاتی جریانات و جزئیات  را به سمع مردم اعلام دارند .

2- از تمام خانواده ها میخواهیم که از نامزدی و ازدواج اجباری و زیرسن دختران، خود داری نمایند که بجز عواقب خشونت بارو متضررشدن زنان و دختران از بعدی صحی ،  روانی و اجتماعی ، پیامد دیگری  ندارد.

3- به تمام دختران و زنانی که با چنین تهدیدات مواجه اند، اعلان می نمائیم تا مشکل خود را قبل از وقوع حادثه با ادارات ذیربط  در میان بگذارند، تا تضمین های لازم برای مصنؤنیت آنها اخذ گردد .

4- بازارهای خرید و فروش سلاح ناریه و جارحه در افغانستان با توجه به این که بسیاری از جوانان حتی با استفاده از ساده ترین سلاح، مصونیت افراد را تهدید میکند، غیر قانونی اعلان گردد و دارندگان آن، مآخذه شود.

5-  وزارت محترم  امور داخله توجه جدی برای تأمین امنیت و مصؤنیت زنان نموده و  پولیس اناثیه  را در امر مهارساختن حوادث خشونت بار، قبل از وقوع حادثه  افزا یش دهد .

با احترام

کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن