جلسه‌ی شماره 19 گروپ کاری توانمند سازی اقتصادی

جلسه‌ی شماره 19 گروپ کاری توانمند سازی اقتصادی از سوی ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان با حضور جلالتمأب الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان نماینده های ریاست اجراییه، وزارت ها و ادارات مستقل به روز سه شنبه مورخ 17 ثور 1398 هجری خورشیدی در تالار سینما زینب، برگزار شد.

هدف از تدویر این جلسه ایجاد هماهنگی میان اداراتی دولتی جهت توانمند سازی زنان و ارایه دستآورد های وزارت خانه در قبال زنان، گفته شده است.

وزیر امور زنان، گفت؛ در قسمت توانمندسازی زنان حمایت های رییس جمهور کشور و قانون اساسی را با خود داریم و همچنان جامعه جهانی زنان را نیز در قسمت توانمند سازی کمک و حمایت می نماید، یکی از ضعف های ما اینست که 80% زنان در کشور بیسواد اند و فرهنگ ناپسند حاکم در جامعه، مانع پیشرفت این قشر شده است.

همچنان پریزنتشن که تهیه شده بود توسط رویا ثاقب رییس برنامه دارای اولویت ملی توانمند سازی اقتصادی زنان وزارت کار و امور اجتماعی ارایه گردید.