تدویر ورکشاپ آموزشی "فن سخنرانی"

وزارت امور زنان غرض ارتقای ظرفیت کارمندان سطوح بالای مدیریتی، ورکشاپ آموزشی "فن بیان و مهارت سخنرانی" را به همکاری دفتر JSSP به تاریخ چهارم قوس 1397 خورشیدی در تالار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه دایر کرد.

نخست، خانم نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، ضمن افتتاح ورکشاپ، پیرامون سخنرانی موثر و تأثیرگذار صحبت نمود. وی ضمن پیشنهاد کار عملی بیشتر در ورکشاپ های آموزشی، تصریح نمود:" وزارت امور زنان در کنار جذب نیروی شایسته و لایق، کوشش میکند برای مدیران و کارمندان خویش زمینه ارتقای ظرفیت را نیز فراهم سازد."

سپس آقای فقیر احمد میوند؛ رییس واحد فرهنگی و هنر ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، ضمن تقدیر از شهامت زنان افغان بخصوص مادران شاغل در ساحات مختلف حیات اجتماعی، در مورد نکات مهم فن بیان و فنون سخنرانی صحبت های همه جانبه نمود.

در ادامه ترینران ورکشاپ، موضوعات و عناوین مختلف در خصوص فن بیان و سخنرانی را به بحث گرفته و در تعامل با اشتراک کنندگان به ارایه مسایل اساسی در این خصوص پرداختند..

قابل یادآوری است ورکشاپ مذکور برای دو روز در تالار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه تدویر گردیده، زمینه ی انکشاف قابلیت های سخنوری شرکت کنندگان را با آموزش برنامه های تیوری و عملی فراهم می نماید.