تـجلـیـل از روز مـادر در وزارت امـور زنان

پنج شنبه، 23 جوزای سال 1398

وزارت امور زنان، 24 جوزا (روز مادر) را، با حضور الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان، نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، مصطفی مستور، وزیر اقتصاد، مشاورین ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه، نسرین اوریا خیل وزیر اسبق کار و امور اجتماعی، نمایندگان اداره امور و وزارت خانه ها، روسا و کارمندان این وزارت، در تالار سینما زینب تجلیل به عمل آورد.

در آغاز الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان، روز خجستۀ مادر را به تمامی مادران و خواهران عزیز کشور تبریک گفته افزود؛ ما امسال این روز (24 جوزا) را در شرایطی تجلیل می کنیم که پیام صلح طلبانه مادران اوج گرفته است، بی تردید که آنها (مادران) حامیان واقعی صلح و عدالت اند و طرفین درگیر منازعات را به سیاست های عاری از جنگ ترغیب و تشویق می نماید.

وزیر امور زنان کشور، در ادامه گفت؛ وزارت امور زنان، از چگونگی تطبیق ماده 54 قانون اساسی ج.ا.ا و سایر قوانین، در راستای مواظبت و مراقبت از مادران و تغیر و بهبود وضعیت زندگی آنها، نظارت می نماید. موجودیت 370 باب کودکستان دولتی و 70 باب کودکستان خصوصی در مرکز و ولایات کافی نیست، آرزو مندیم این تعداد زیاد گردد. همچنان وزیر امور زنان کشور افزود؛ قرار احصایه ها طی یک سال اخیر بیش از 2700 قضیه خشونت در مرکز و ولایات ثبت شده است ولی این آمار ها محدود به شهر ها بوده، توجه به روستا های دور هنوز کمرنگ است در حالیکه اکثریت زنان در روستا ها زندگی می کنند و بیشتر از هر زن دیگر تلخی خشونت های ناشی از عنعنات ناپسند را تحمل می کند، وزارت امور زنان در این خصوص در سال روان به 224 ولسوالی کشور مطابق پلان برنامه های آگاهی دهی داردف تا از این طریق بتواند فرهنگ درست زیستن و عاری از خشونت بودن در خانواده ها را تطبیق جامعه کند.      وی همچنان اشاره کرد: در اثر تلاشهای جمعی این وزارت و متحدان آن، حقوق و امتیازات مادران، در قوانین نافذه کشور نهادینه شده است، سطح مشارکت زنان در تمام عرصه ها روبه افزایش است. چنانچه حضور سه وزیر و 16 معین زن در حکومت بی سابقه است.

سپس هر یک؛ ملالی شینواری، گل مکی صافی، مشاورین ریاست جمهوری و اجرائیه، با خوانش پیام رئیس جمهور و ریس اجرائیه، نوریه حقنگر، کارشناس جندر اداره امور، نیز پیرامون روز مادر صحبت نمودند.

در پایان این همایش بزرگ؛ رهبری وزارت امور زنان، از خانم نسرین اوریا خیل، بانو سیما سمر، به عنوان زنان پیشتاز و از مادران شهدای جنگ در سال های اخیر کشور، بعنوان مادران قهرمان، با اهدای تحایف و اعطای لوح سپاس، ستایش کردند.

شایان ذکر است که در این همایش؛ فرهنگ تجلیل از روز مادر در خانواده، توسط ممثلین گروه تیاتر خرم به نمایش گذاشته شد.