اخبار - وزارت امور زنان

اخبار

 • همایش گرامیداشت از روز جهانی جوانان در وزارت امور زنان

  رده : عمومی

  گردهمایی بزرگی با حضور داشت نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور امور زنان، جواد حشام، نماینده معینیت امور جوانان، سید شعیب سید زاده، نماینده وزارت تحصیلات عالی، با اشتراک جوانان، محصلان و کارمندان ادارت دولتی و غیر دولتی و رسانه ها، با ایجاد...

 • ملاقات وزیر امور زنان با آقای ابراهیم ابو شمالا رئیس بخش دسترسی افغانها به عدالت

  رده : عمومی

  الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان کشور با آقای ابراهیم ابو شمالا، رئیس بخش دسترسی افغانها به عدالت دفتر UNDP، به تاریخ 24 اسد سال 1396، در دفتر کارش ملاقات و گفتگو نمود. در این دیدار آقای ابو شمالا، ضمن سپاسگزاری از محترمه الحاج دلبر نظری، وزیر...

 • اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور زنان در پیوند به تقبیح فاجعه قتل عام دره میرزا ولنگ ولایت سرپل

  رده : عمومی

  در طول تاریخ زنان و اطفال بیشترین قربانیان جنگ ها بوده اند، که نه تنها در افغانستان بل در سطح جهان با این معضله مبارزه جریان دارد، وزارت امور زنان منحیث نهاد رسمی حامی حقوق زن، برای ازبین بردن بی عدالتی ها مبارزه کرده، جهت تامین حقوق زنان دادخواهی...

 • گزارش خبری - نظارت از مراکز نگهداری زنان و کودکان بی سرپرست

  رده : عمومی

  وزارت امور زنان غرض دلجوی از زنان معتاد و کودکان یتم، طی یک ماه گذشته (سرطان 1396 خورشیدی) از مراکز نگهداری زنان و کودکان نظارت نموده، بسته های صحی را برای این زنان و کودکان نیز توزیع کرد. هیئتی به نمایندگی وزارت امور زنان به مناسبت...

 • تدویر جلسه کمیته انسجام و هماهنگی

  رده : عمومی

  وزارت امور زنان پنجاه و دومین جلسه کمیته انسجام و هماهنگی را با اشتراک نماینده های نهاد ها حامی زن از جمله نماینده های وزارت خانه ها و موسسات همکار، به تاریخ 24 اسد 1396 خورشیدی در ریاست مراکز حمایوی دایر نمود. این جلسه که جهت بررسی...

 • نشست مقامات عالی رتبه افغانستان با اتحادیه اروپا

  رده : عمومی

  سومین نشست مقامات عالی رتبه افغانستان با اتحادیه اروپا پیرامون حقوق بشر در افغانستان، امروز (23 اسد 1396 خورشیدی) در مقر وزارت امور خارجه افغانستان دایر گردید. این نشست که با حضور بانوی اول و وزرای کشور، نماینده های اتحادیه اروپا و سفیران...

 • کنفرانس ستراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات

  رده : عمومی

  کنفرانس ستراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات از سوی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات با حضور داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، وزرأ کابینه، معینان وزارت خانه ها، اعضای کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات و جامعه مدنی به روز...

 • جلسه هماهنگی میان وزارت امور زنان، وزارت کار و امور اجتماعی و ارگان های محل

  رده : عمومی

  وزارت امور زنان غرض بهبود همکاری با وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و اداره مستقل ارگان های محل، جلسه هماهنگی را به تاریخ 21 اسد 1396 خورشیدی در تالار کنفرانس های این وزارت تدویر نمود. هدف از تدویر این جلسه، بهبود روابط کاری و همکاری...

 • جلسه اضطراری جهت تشخیص سرنوشت دختران ربوده شده میرزاولنگی

  رده : عمومی

  جلسه اضطراری با اشتراک خانم نبیله مصلح، معین مالی و اداری، سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، نمایندگان با صلاحیت Gender in Humanitarian Action، (GIHA)، به تاریخ 18 اسد سال 1396، در تالار کنفرانس های وزارت امور زنان دایر...

 • ملاقات وزیر امور زنان با ماری اسکار سفیر ناروی در افغانستان

  رده : عمومی

  الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان کشور با خانم ماری اسکار، سفیر ناروی در افغانستان، با حضور داشت خانم انا ماری، مشاور بخش انکشافی سفارت ناروی، نبیله مصلح، معین مالی و اداری و سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، به تاریخ 18 اسد سال 1396...

صفحه 1 از 114