پیام وزارت امور زنان به مناسبت 25 نوامبر- روز جهانی محو خشونت علیه زنان - وزارت امور زنان

پیام وزارت امور زنان به مناسبت 25 نوامبر- روز جهانی محو خشونت علیه زنان

   
بسمه تعالی و به نستعین

هموطنان عزیز، خواهران و برادران ارجمند و گرامی،

خشونت بمثابۀ پدیدۀ شوم سده ها، در فرهنگ جامعۀ ما، خلط گردیده، محرومیت ها و محدودیت های ناشی از آن، برخلاف ارزشها و احکام دین مقدس اسلام بوده، در قوانین نافذۀ کشورما نیز به صفت جرم، محسوب میگردد. محو و ریشه کن ساختن آن، ایجاب تحول فرهنگی و مبارزۀ دوامدار، وسیع و هماهنگ را می نماید.

از آنجایی که خشونت، زنان را از سهمگيری و مشاركت در انکشاف ملی باز میدارد؛ لذا سازمانها و نهادهای متعدد ملی و بین المللی علیۀ این معضل جهانی، در همبستگی باهم مصروف مبارزۀ فراگیر اند و به این منظور تعهدات خویش را همه ساله در چنین روز، تجدید می نمایند.

وزارت امور زنان، مثل سالهای قبل، کمپاین سراسری مبارزه با خشونت علیۀ زنان را به مناسبت 25 نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیۀ زنان اعلان مینماید و هموطنان عزیز، اعم از زنان و مردان را به مشارکت وسیع و فعالانه در این کمپاین که از 25 نوامبر آغاز و تا 10 دسمبر- که مصادف با روز جهانی حقوق بشر میباشد- فرا می خواند.

ادارات محترم دولتی، سازمانها و نهادهای خصوصی و مدنی،

نهضت زنان کشور، آرزومند است با امکانات و ابتکارات خویش به این فراخوان، لبیک گفته، نقش تاریخی خویش را در مبارزۀ عادلانه، از خانواده تا جامعه ایفا نمائید.

با احترامات فایقه

الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان