اعلانات - وزارت امور زنان

اعلانات

  • پیام وزارت امور زنان به مناسبت 25 نوامبر- روز جهانی محو خشونت علیه زنان

    رده : عمومی

    بسمه تعالی و به نستعین هموطنان عزیز، خواهران و برادران ارجمند و گرامی، خشونت بمثابۀ پدیدۀ شوم سده ها، در فرهنگ جامعۀ ما، خلط گردیده، محرومیت ها و محدودیت های ناشی از آن، برخلاف ارزشها و احکام دین مقدس اسلام بوده، در قوانین نافذۀ...

  • کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت مبتنی بر جندر

    رده : عمومی

    معرفی همه ساله ملیون ها زن و دختردر سراسر دنیا صرفا بخاطریکه آنها زن هستند از انواع مختلف خشونت مانند خشونت های خوانوادگی، تجاوز، قتل های ناموسی ومهریا ازدواج های اجباری، قاچاق و سایر خشونت ها رنج می برند. در جهان در هرسه زن یک زن خشونت...