اعلانات - وزارت امور زنان

اعلانات

  • گزارش پیشبرد پروژه های ساختمانی انکشافی سال 1396 وزارت امورزنان

    رده : عمومی

    وزارت امور زنان طی سال مالی 1396 تعداد (7) پروژه ساختمانی شامل پلان داشته است که قبلاً اسناد(7) پروژه مذکور مطابق حکم نمبر (3828) مقام عالی ریاست ج.ا.ا به وزارت محترم شهر سازی و مسکن انتقال گردیده بود اما در این اواخر از جمله (7) پروژه تعداد (6)...

  • کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت مبتنی بر جندر

    رده : عمومی

    معرفی همه ساله ملیون ها زن و دختردر سراسر دنیا صرفا بخاطریکه آنها زن هستند از انواع مختلف خشونت مانند خشونت های خوانوادگی، تجاوز، قتل های ناموسی ومهریا ازدواج های اجباری، قاچاق و سایر خشونت ها رنج می برند. در جهان در هرسه زن یک زن خشونت...