.

اعلامیۀ مطبوعاتی وزارت امور زنان

25نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان تحت شعار

(تعلیمات مئصون همگانی،صلح از خانه تا صلح درجهان)

25 نوامبر،که مصادف است به چهارم قوس، روز بین المللی مبارزه برای محو خشونت علیه زنان میباشد، این روزدر«اولین گردهمایی فیمینیستی برای آمریکای لاتین وجزایر دریای کاراییب» که دربوگوتا، کلمبیا، در روزهای 18 تا 21 جولای  1981 م، تشکیل شد، 25 نوامبر به ع

نوان «روز جهانی محو خشونت علیه زنان» اعلان گردید. وازآن تاریخ به بعد همه ساله درسرتا سرجهان از 25 نوامبر الی10 دسمبر به یاد بود مبارزات ضد تبعیض وظلم وخاطره لگدمال شدن وقتل سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن که به نام خواهران "میرابال" معروف اند ، با تدویر کمپاین ها وکارزارهای مربوط به مسایل زنان به ویژه خشونت وتامین حقوق زنان مورد توجه قرار گرفت.

وزارت امور زنان جمهوری اسلامی افغانستان به این مناسبت کمپاین16 روزه محو خشونت علیه زن را از25 نوامبر الی 10 دسمبرتحت شعار (تعلیمات مئصون همگانی، صلح ازخانه تا صلح در جهان) طی محفل با شکوه روز چهار شنبه مؤرخ 4 قوس سال روان در تالار لیسه امانی به اشتراک اراکین بلند پایه حکومت وحدت ملی، اعضای مشرانوجرگه و ولسی جرگه، نماینده های جامعه مدنی، همکاران بین المللی ، ژورنالستان ورسانه ها اعلام میدارد.

این وزارت با تدویرکمپاین 16 روزه، مبارزه جدی خویش را دررابطه به رسم ورواج ها وعنعنات ناپسند وغیرشرعی چون بد، بدل، ازدواج های اجباری وقبل از وقت وسایر انواع خشونت ها علیه زنان را دراولویت کاری خویش قرار داده وبرای تأمین حقوق شرعی وقانونی زنان کشور تلاش مینماید.

تدویرکنفرانس مطبوعاتی سومین گزارش از تطیبق قانون منع خشونت علیه زنان، برنامه گفتمان میزهای بحث تلویزیونی ، نشراسپاتهای کاهش خشونت علیه زن ازطریق تلویزیونها ومصاحبات دررابطه به علل یابی خشونت ها، اقدامات وراهکارهای اصلاحی، تداوی رایگان زنان، ، نصب بنر، پوستروبلبورد ها و بازدید از زندانیان ومریضان اناث از جمله برنامه های این کمپاین میباشد.

رهبری وزارت امور زنان


خلاصه  زندگی نامه‏‏  الحاج دلبر نظری؛

وزیر امور زنان دولت جمهوری اسلامی افغانستان

محترمه دلبر نظری فرزند عبدالنظر در سال 1956 میلادی در ولایت سمنگان، یکی از ولایات شمال کشور در یک خانوادۀ متدین و روشنفکر به دنیا آمد.

 ایام کودکی را با کمال نشاط و آسوده حالی در کانون پر از امید خانواده و آغوش پرعطوفت والدین نجیب خویش سپری نموده، آموزش ابتدایی را بروفق مرسوم نزد والدین بزرگوار خویش فرا گرفت و برای نخستین بار با تکمیل سن قانونی 7 سالگی به منظور فراگیری علوم روانۀ مکتب شد. تعلیمات ابتدائیه، دوران متوسطه و لیسه را در لیسه " مهستی" ولسوالی خْلم ولایت سمنگان سپری نموده و بعد از فراغت مکتب، با شمولیت شان در پروسۀ امتحان کانکور؛ شامل فاکولته‏ ادبیات دیپارتمنت های " انگلیسی و دری" دانشگاه بلخ گردید که در سال 1978 از این بخش با داشتن نمرات کادری فارغ التحصیل گردید.

 بعداً بنا بر علایق ویژه یی که به تحصیل علوم داشتند و عطش فراگیری علوم در وجود شان مشاهده میشد، به داشته های علمی خویش اکتفا ننموده و با علاقمندی خاصی بعد از سپری نمودن دومین دور امتحان کانکور شامل دیپارتمنت روابطه بین الملل پوهنحی علوم سیاسی پوهنتون " فیض محمد کاتب" مقیم کابل شدند و با سپری نمودن دومین دوره‏ی پربار تحصیلی توانستند در سال2011 میلادی از این رشته‏ ی مهم فارغ التحصیل و دومین سند تحصیلی لیسانس خویشرا بدست بیاورند.

بیشتر

اخبار

بیشتر

گزارش ها

دیدگاه وزارت امور زنان:

افغانستان به یک کشور صلح آمیز و مترقی مبدل گردیده، در آن زنان و مردان در تمام عرصه های زندگی از امنیت، حقوق مساوی و فرصت ها مستفید شوند.

ستراتیژی وزارت امور زنان:

محو تبعیض علیه زنان، انکشاف منابع بشری زنان، تأمین رهبری زنان جهت یقینی سازی مشارکت کامل و مساویانه ایشان در تمام عرصه های زندگی.

مأموریت وزارت امور زنان:

این مسوولیت همگانی تمام بخشها، دوایر و افراد می باشدکه مسایل زنان و نگرانی های تساوی جنسیت اجتماعی را در تمام عرصه های کاری دولت، یعنی از پالیسی ها تا بودجه، برنامه ها، پروژه ها، خدمات و فعالیت ها و همچنان در استخدام، آموزش، ترفیع ها و تخصیص امتیازات و فرصت ها، شامل سازند و وزارت امور زنان از این پروسه نظارت نماید.

اهداف عمده و ستراتیژیك وزارت امور زنان:

 1. محوتبعیض علیه زن،

 2. انکشاف منابع بشری زن،

 3. مشارکت زنان دررهبری وتصمیمگیری

مقاصد اساسی وزارت امور زنان:

 • رفع مظاهرخشونت عليه زنان

 • ارتقاي سطح آگاهی و آموزش زنان

 • کاهش فقر، بیکاری، مرگ و میر زنان

 • گسترش جندر در ادارۀ عامه و جامعه

 • دادن فرصت ها و امکانات رشد به زنان

 • توانمند سازي زنان برای مدیریت و رهبري

 • افزایش سهمگيري و كارايي بيشتر زنان درارائه خدمات عامه

 • دسترسی زنان به کار، تحصیل، عدالتخواهی، اطلاعات و رسانه ها

جهت دانلود بالای صفحه مذکور کلید نمائید!

فهرست مندرجات

تحلیل اوضاع

دیدگاه اهداف ومقاصد

چارچوب پالیسی

امنیت

حراست حقوقی وحقوق بشر

رهبری و مشارکت سیاسی

اقتصاد کار وفقر

صحت

تعلیم وتربیه

استرانیژی برای تطبیق

ضمیمه ها

 

تطبیــــــــق پـــــلان کـــــاری ملـــــــــــی بـــــرای زنــــــان افــــــغـانســـــــــتان درنــــــــــــــهاد هـــــــــــــای دولتـــــــــــی

1390 الی 1391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبــــــــــــــــــــیق پـــــــــــــــلان کـــــــــــــــــاری ملـــــــــــــــــــی بــــــــرای زنــــــــان افغـــانســـــــــــــــــتان در ادارت دولتـــــــــــــــــــــــــــی ســــــــــــــــــال ۱۳۹۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان در ادارات دولتی سال ۱۳۹۳

 

 

گزارش کارکرد های وفعالیتهای ۱۲ ساله وزارت امورزنان

(۱۳۸۰ الی ۱۳۹۳)

پرسش و پاسخ