دکتور حسن بانوغضنفر

 

دولت جمهوري اسلامي افغانستان

وزارت امور زنان

       پیام وزارت امور زنان به مناسبت 25 نوامبر- روز جهانی محو خشونت علیه زن

بسمه تعالی و به نستعین

وزارت امور زنان، کمپاین سراسری مبارزه با خشونت علیه زنان را به مناسبت روزجهانی 25 نوامبر، اعلام می نماید. ما، همه زنان و مردان مرکز و ولایات کشور را به مشارکت در این کمپاین، دعوت می نمائیم.

- ما زنان و مردان با درد و با درک را به سهمگیری فعالانه در پروسه تغییر و بهبود وضعیت زنان افغانستان فرا میخوانیم.

پیام ما، دعوت همه افغانها اعم از زنان و مردان به رعایت فرهنگ احترام، تفاهم متقابل و همگرایی است. آرزومندیم تمام ادارات، نهاد ها و مؤسسات دولتی و جامعه مدنی به این فراخوان ما، لبیک گویند. این کمپاین 16 روزه تا 10 دسمبر، روز جهانی حقوق بشر، ادامه می یابد.

دوستان،

زندگی باهمی زنان و مردان در خانواده ها، جامعه و دولت، مصلحت عصر و زمان ما است. تبعیض جنسیتی در دین و آئین ما مردود و محکوم است.ما، بر شناسایی علل و عوامل اساسی خشونت و دریافت راه های برون رفت از آن، تأکید میکنیم.

- ما، به کار و پیکار نستوه خویش در راستای مهارساختن خشونت علیه زنان،با رعایت ارزشهای اسلامی ادامه میدهیم.

با احترام

پوهنمل داکتر حسن بانو غضنفر

سرپرست وزارت امور زنان

اخبار

بیشتر

اولین گزارش از: تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان1391

جهت دانلود گزارش ها بالای صفحه مذکور کلید نمائید!

 

 

۱- بخش اول گزارش                                           

۲- بخش دوم گزارش                                            

  ۳- بخش سوم گزارش

  ۴- بخش چهارم گزارش

 

 

پرسش و پاسخ